Zoeken in deze blog

Kennismaking en Doelstelling

Mijn naam is Brigitte. Ik ben een vrouw van 51 jaar met dunne-vezelneuropathie ten gevolge van Diabetes type II. De Diabetes is maar een jaar actief geweest. Ik ben hiervan afgekomen door radicaal af te vallen. Bij mij was het moeilijk om de diagnose te stellen, juist doordat ik maar zo kort last van Diabetes gehad heb. Ik heb nu dus latente diabetes zonder medicijnen of dieet. Maar doordat de suikerspiegel binnen normaalwaarden toch nog teveel schommelt sterven mijn zenuwen in handen, voeten, armen en benen geleidelijk af. Ook mijn spieren krijgen dan soms even geen signaal. Ik maak dan ook regelmatig gebruik van rolstoel, scootmobiel en andere hulpmiddelen.

Mijn pijn bevind zich op morfine-niveau. Ik ben allergisch of overgevoelig voor alle reguliere pijnstillers. Ook morfine. Een zenuwblokkade werkt niet omdat ik dan bijna helemaal niet meer kan lopen. TENS-apparaat werkt niet voldoende. Het enige dat op dit moment werkt is cannabis / wiet. Artsen ondersteunen dit ook. Mijn toenmalig zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid weigerde te vergoeden. Zelfs na ingrijpen advocaat. Zij verwezen naar de politiek waar wiet nog onder een gedoogbeleid valt. Ik heb contacten gelegd met de politiek om de wet aan te passen.

In verband met hoge kosten medicinale wiet had de apotheker mij aangeraden de wiet in de coffeeshop te kopen. Dit heb ik jaren gedaan. Dit kostte mij 100 euro in de week. Ik ontving van de bewindvoering 40 euro in de week. Ik verkocht mijn eigen spullen en spullen die ik van anderen krijg om de rest van kosten voor de wiet te dekken en te kunnen eten.

Gelukkig vergoedde de afdeling bijzondere bijstand van de gemeente Leiden/Leiderdorp sinds 13 juli 2010 tot en met 2018 mijn medicinale cannabis.

Ik kom rond van een WAO uitkering na een verleden als verpleegkundige.

Nu, 2019. heeft de politiek alle manieren van vergoeding stopgezet en ben ik opnieuw in strijd met hen om cannabis vergoed te krijgen.

Mijn doelstellingen:

- Medicinale cannabis moet vergoed worden voor mensen die niet zonder kunnen, mits door arts ondersteunt.
- Medicinale cannabis moet gescheiden van het recreatieve gebruik en ook anderszins in de wet komen te staan. Decriminalisering.
- Mensen die medicinaal gebruiken moeten 5 planten thuis kunnen kweken voor eigen gebruik. Of iemand mogen aanwijzen die voor hen kweekt.
- Meer soorten cannabis in de apotheek. Ieder mens reageert uniek. Nu zijn er maar 4 soorten.
- Cannabisolie moet toegestaan worden als geneesmiddel en ook vergoed worden, mits ondersteunt door arts en deze beter werkt dan de cannabis als plant.
- Ook moet cannabisolie voor medicinale indicaties uit het strafrecht.
- Vergoeding voor medicinale cannabis en aanverwante geneesmiddelen moeten vanuit het basispakket via elke zorgverzekeraar verkregen kunnen worden.

Contact:

Voor pers, media, politici, lotgenoten, instellingen en andere geïnteresseerden ben ik uiteraard altijd beschikbaar. Op het logo staat copyright en overtreding zal worden bestraft. Teksten mogen worden overgenomen, mits er een goede aanklikbare bronvermelding bij gegeven staat.


Brigitte


donderdag 15 juli 2010

Uitgebreidere kennisgeving vergoeding cannabis

Goed nieuws: Gemeente Leiden vergoed mijn medische cannabis

Zoals ik al eerder vertelde op dit blog heeft de gemeente Leiden besloten mijn medicnale cannabis te vergoeden. Ik heb nu de officiele brief binnengekregen en wil deze zeker even delen met jullie.

Na jaren strijden is het mij gelukt. Mijn ziekenfonds Zorg en Zekerheid vergoed dit middel niet. Zelfs niet nadat een advocaat namens mij het ziekenfonds heeft benaderd. Ook al mogen ze volgens het gedoogbeleid van de wet zelf de keuze maken om het wel of niet te vergoeden. Ze weigeren pertinent.

Ik heb in maart dit jaar (2010) een aanvraag bij de gemeente Leiden gedaan om de cannabis vergoed te krijgen. Dit omdat het kopen van wiet in de coffeeshop mij volledig in de schulden bracht. Ik moest alles van de WAO uitkering bekostigen. En wiet is voor mij de enige pijnstiller die werkt. Ik ben allergisch en/of overgevoelig voor alle andere pijnstillers. Mijn pijn bevind zich op morfinenivo.

Ik heb zenuwpijn ten gevolge van diabetes type II. Mijn zenuwen breken langzaam af en geven signalen minder goed door waardoor mijn spieren ook minder goed werken. Ik zit om die reden ook vaak in een rolstoel en maak gebruik van een scootmobiel buiten en heb meer hulpmiddelen. En zenuwpijn is een nare pijn. Denk er maar eens aan om elke dag met een kiespijn of migraine naar je werk te moeten. Dit zijn ook zenuwpijnen. En ik doe dit dag in dag uit.

Mijn aanvraag voor bijzondere bijstand was afgewezen door de gemeente. Ik heb daarop een bezwaarschrift ingediend en gemeente Leiden nam dit serieus op. Complimenten aan gemeente Leiden. Ik voelde mij serieus genomen. Zij hebben de GGD ingeschakeld om een advies uit te brengen of dit echt het enige middel is dat werkt.

En voor de eerste keer heeft de GGD in een geval als deze een positief advies uitgesproken. Ook zij vinden dat dit de enige oplossing is en hebben dit medegedeeld aan de gemeente. Hierop heeft gemeente Leiden besloten mij de wiet te gaan vergoeden. Via de apotheek. In theevorm in eerste instantie.

Ik ben hier zo gelukkig mee. Eindelijk kan ik het leefgeld van 50 euro dat ik per week via de bewindvoering ontvang, gaan gebruiken voor voeding en andere noodzakelijke eerste basisbehoeften. De tijd van honger lijden en vanuit de rolstoel de hele dag werken en mijn huisraad verkopen is voorbij. Ik kan nu gaan leven. Gemeente Leiden, bedankt!!!

En wellicht dat ik met dit proefproces deuren heb geopend voor veel mensen, die net als ik ook met chronische pijn leven en geen andere mogelijkheden hebben om de pijn te kunnen dragen dan het gebruiken van cannabis. En waarbij de ziektekostenverzekering vertikt het te vergoeden. Er zijn dus mogelijkheden. Vooral vanaf vandaag. En ook voor u.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hierbij de brief van de gemeente Leiden

---------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp: toekenning bijzondere bijstand (incidenteel)

Hiermee vervalt de beschikking van 10 mei 2010

Geachte mevrouw Schrijvers

U heeft op 8 maart 2010 een aanvraag bijzondere bijstand ingediend. U vraagt een vergoeding voor de kosten van medicinale cannabis.

Ik heb besloten bijzondere bijstand aan u toe te kennen voor medicinale cannabis voor maximaal 1 jaar. Na 1 jaar wordt opnieuw de noodzaak van gebruik van de medicinale cannabis vastgesteld.
Een voorwaarde voor deze verstrekking is dat u bij uw huisarts een verwijzing vraagt voor multidisciplinaire behandeling met cognitieve gedragstherapie.

Betaling vind plaats nadat u de nota's heeft ingediend.

Na overleggen van nota's van de door u aangeschafte cannabis over de periode van 3 maart tot 13 juli 2010 zullen ook deze kosten in het kader van de bijzondere bijstand worden verstrekt.

Ik verzoek u mij een bankrekeningnummer door te geven waarop de bijzondere bijstand kan worden overgemaakt.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift schrijven aan het college van Burgermeesters en wethouders in Leiderdorp........(....en dan de voorwaarden voor een bezwaarschrift....)

Hoogachtend,

Burgermeester en wethouders van Leiderdorp
Namens dezen,


Mw. (...om priveredenen weggelaten...)
Teamleider
Team Werk en Inkomen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten