Zoeken in deze blog

Kennismaking en Doelstelling

Mijn naam is Brigitte. Ik ben een vrouw van 51 jaar met dunne-vezelneuropathie ten gevolge van Diabetes type II. De Diabetes is maar een jaar actief geweest. Ik ben hiervan afgekomen door radicaal af te vallen. Bij mij was het moeilijk om de diagnose te stellen, juist doordat ik maar zo kort last van Diabetes gehad heb. Ik heb nu dus latente diabetes zonder medicijnen of dieet. Maar doordat de suikerspiegel binnen normaalwaarden toch nog teveel schommelt sterven mijn zenuwen in handen, voeten, armen en benen geleidelijk af. Ook mijn spieren krijgen dan soms even geen signaal. Ik maak dan ook regelmatig gebruik van rolstoel, scootmobiel en andere hulpmiddelen.

Mijn pijn bevind zich op morfine-niveau. Ik ben allergisch of overgevoelig voor alle reguliere pijnstillers. Ook morfine. Een zenuwblokkade werkt niet omdat ik dan bijna helemaal niet meer kan lopen. TENS-apparaat werkt niet voldoende. Het enige dat op dit moment werkt is cannabis / wiet. Artsen ondersteunen dit ook. Mijn toenmalig zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid weigerde te vergoeden. Zelfs na ingrijpen advocaat. Zij verwezen naar de politiek waar wiet nog onder een gedoogbeleid valt. Ik heb contacten gelegd met de politiek om de wet aan te passen.

In verband met hoge kosten medicinale wiet had de apotheker mij aangeraden de wiet in de coffeeshop te kopen. Dit heb ik jaren gedaan. Dit kostte mij 100 euro in de week. Ik ontving van de bewindvoering 40 euro in de week. Ik verkocht mijn eigen spullen en spullen die ik van anderen krijg om de rest van kosten voor de wiet te dekken en te kunnen eten.

Gelukkig vergoedde de afdeling bijzondere bijstand van de gemeente Leiden/Leiderdorp sinds 13 juli 2010 tot en met 2018 mijn medicinale cannabis.

Ik kom rond van een WAO uitkering na een verleden als verpleegkundige.

Nu, 2019. heeft de politiek alle manieren van vergoeding stopgezet en ben ik opnieuw in strijd met hen om cannabis vergoed te krijgen.

Mijn doelstellingen:

- Medicinale cannabis moet vergoed worden voor mensen die niet zonder kunnen, mits door arts ondersteunt.
- Medicinale cannabis moet gescheiden van het recreatieve gebruik en ook anderszins in de wet komen te staan. Decriminalisering.
- Mensen die medicinaal gebruiken moeten 5 planten thuis kunnen kweken voor eigen gebruik. Of iemand mogen aanwijzen die voor hen kweekt.
- Meer soorten cannabis in de apotheek. Ieder mens reageert uniek. Nu zijn er maar 4 soorten.
- Cannabisolie moet toegestaan worden als geneesmiddel en ook vergoed worden, mits ondersteunt door arts en deze beter werkt dan de cannabis als plant.
- Ook moet cannabisolie voor medicinale indicaties uit het strafrecht.
- Vergoeding voor medicinale cannabis en aanverwante geneesmiddelen moeten vanuit het basispakket via elke zorgverzekeraar verkregen kunnen worden.

Contact:

Voor pers, media, politici, lotgenoten, instellingen en andere geïnteresseerden ben ik uiteraard altijd beschikbaar. Op het logo staat copyright en overtreding zal worden bestraft. Teksten mogen worden overgenomen, mits er een goede aanklikbare bronvermelding bij gegeven staat.


Brigitte


donderdag 15 juli 2010

Tweede Kamer ingelicht vanwege mogelijke landelijke gevolgen

Geachte leden van de kamercommissie.

Ik heb u eerder benaderd omdat ik financieel zo verschrikkelijk klem kwam te zitten omdat mijn ziekenfonds (Zorg en Zekerheid) mijn medicinale caanbis weigert te vergoeden. Mijn zaak is toen in uw commissie besproken. Ik heb toen als laatste poging een aanvraag bijzondere bijstand ingediend bij gemeente Leiden / Leiderdorp. Deze werd in eerste instantie afgekeurd. Ik heb een bezwaarschrift ingediend. Gemeente Leiden / Leiderdorp namen deze serieus en hebben een advies aangevraagd bij de GGD. Zij wilden weten of cannabis inderdaad het enige middel is dat mij kan helpen tegen de pijn. En de GGD in Leiden heeft voor het eerst in de carriere dit advies uitgebracht. Hierop heeft de gemeente mij deze week bijzondere bijstand toegekend om de medicinale cannabis te kunnen kopen bij de apotheek.

Omdat dit een soort proefproces geweest is en ik hiermee mogelijk deuren heb geopend voor de veel mensen in Nederland die in een soortgelijke situatie zitten wilde ik u zeker op de hoogte stellen. Dit besluit kan landelijke financiele en wettelijke gevolgen hebben. Ik heb de toekenning in bijlage toegevoegd. Alsmede ook de bijlage die ik bij de oorspronkelijke aanvraag voor bijzondere bijstand heb gedaan en het bezwaarschrift. U kunt mij ten aller tijden benaderen met en voor verdere vragen, toelichting en documenten. Kunt u deze mail onder de kamerleden verspreiden alstublieft.

U kunt voor verdere informatie ook altijd kijken op mijn blog, website en twitter:
http://mediwiet.blogspot.com/
http://twitter.com/medischewiet

Met vriendelijke groet, een kiezer van één van u,

Brigitte Schrijvers

Geen opmerkingen:

Een reactie posten